Dokumentumok a házasságkötéshez

 

Anyakönyvvezetőhöz való bejelentkezéshez szükséges okmányok:

- érvényes személyi igazolvány és lakcímigazolvány
- külföldi állandó lakhely esetén: magyar útlevél és születési anyakönyvi kivonat, illetve az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal által kiállított igazolást  nőtlen/hajadon családi állapotról
- elvált személy esetén szükséges még a jogerős válóperi ítélet
- özvegy családi állapot esetén pedig az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonatának benyújtása kötelező

Ha a házasulók egyike nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, a bejelentkezéskor be kell mutatni letelepedési engedélyét vagy útlevelét, vagy be kell mutatni egy tanúsítványt – hiteles magyar fordításban –, melyben saját hazája szerint törvényes házasságot köthet, hogy személyes joga szerint nincs törvényi akadálya a házasságnak, illetve a születési anyakönyvi kivonatát és a számára kiállított személyi igazolványt.

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötése esetén a megyei Közigazgatási Hivatal állít ki tanúsítványt, melyet az illetékes anyakönyvvezetőnél kell kezdeményeznie.

 

A magyar állampolgárok közül minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy külön engedély nélkül köthet házasságot. 16 éves kortól is van lehetőség házasságkötésre, de ehhez szükségeltetik egy gyámhatósági engedély, melyet az állandó lakhely szerinti gyámhatóságon adnak ki. Hazánkban a 16. életévét be nem töltött személy nem köthet házasságot. Szintén nem engedélyezett a házasságkötés egyenes ági rokonnal, testvérrel, testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival, továbbá az örökbefogadó sem köthet házasságot örökbefogadottjával.
 

Házasságkötést megelőző eljárás

A házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ismerteti a házasulókkal a házasság törvényes előfeltételeit, esetleges akadályait. A házasulók a házassági szándékukat személyesen jelentik be, és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, illetve feljegyzi az esküvővel kapcsolatos kívánalmakat, mint például zene, műsor, gyertyagyújtás, egyedi kérések, melyeken később még változtathatunk, illetve bővíthetünk.

Fontos változás az eddigiekhez képest, hogy 2014. július 1-jétől a házasságkötés időpontját az anyakönyvvezető kizárólag a bejelentéstől számított 60 nap utáni időpontra tűzheti ki. Ennek oka, hogy 2014. július első napjától a jelenlegi négyféle anyakönyvet egyetlen elektronikus adatbázisban kezelik. Ezáltal szükségtelenné válik a házassági anyakönyvi kivonat aláírása, de hogy megmaradjon az aláírás ünnepélyes szertartása, bevezetik a házasságkötési lapot.

A 60 nap várakozási idő alól csakis nagyon indokolt esetben adhat felmentést a jegyző (pl: a menyasszony terhessége). A házasságkötésre maximum a házasságkötés előtt 365 nappal, azaz 1 évvel lehet bejelentkezni, más esetbe az eljárást meg kell ismételni.

 

A két tanú személyét bejelentkezéskor nem kell feltétlenül megadni, de mindenképpen 18. életévet betöltött, jogi értelemben véve cselekvőképes, érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező személyeknek kell, hogy legyenek.
 

Házassági akadályok

  • Érvénytelen a házasság, ha a felek valamelyikének korábbi házassága, vagy bejelentett élettársi kapcsolata fennáll; illetve ha rokoni kapcsolat áll fenn köztük.
  • Érvénytelen annak a házassága, aki a házasság megkötésekor cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állt, vagy teljesen cselekvőképtelen.
  • Kiskorú a 16. életéve betöltésével csak indokolt esetben köthet házasságot, ha a gyámhatóság hozzájárul. Más esetben a házasság érvénytelen, illetve 16 éves kor alatt semmiképpen nem köthető házasság Magyarországon.
  • Továbbá érvénytelen a házasság, ha az anyakönyvvezető nem hivatalos minőségben járt el, vagy ha a házasuló felek nem voltak együttesen jelen.

Esküvő Kártya igénylés

A sikeres igénylésről és a kártya átvételének módjáról email értesítést kapsz.

Ha nem találod a levelünket, kérlek ellenőrizd a spam mappád, illetve annak beállításait!!